Opatrovateľský kurz nemčiny

Nezáväzné prihlásenie

 • “Bez jazyka sa v cudzine nepohnete, prekonáva všetky prekážky, nezabúdajte jazyk je základ úspechu.”

  Kurz je zameraný na:

  • naučiť sa gramatiku nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni
  • ovládať základnú odbornú terminológiu v oblasti opatrovateľstva v nemeckom jazyku a vedieť ju využívať v praxi
  • osvojiť si slovnú zásobu v oblastiach: choroby, ľudské telo, prvá pomoc, varenie, upratovanie, nakupovanie a pod.
  • zvládať základnú komunikáciu s pacientom pri bežných pracovných úkonoch (varenie, upratovanie, pomoc s hygienou atď.)
  • zvládať základnú komunikáciu s ošetrujúcim lekárom a príbuznými pacienta

  Výhody nášho kurzu nemčiny pre opatrovateľky

  • kvalitní a skúsení lektori
  • výborné metódy výuky
  • vynikajúca cena
  • intenzívnosť kurzu
  • flexibilita k potrebám uchádzačov
  • certifikát o absolvovaní kurzu v SJ a NJ
  • životopis v NJ

  Rozsah jazykového kurzu

  • Sme ústretový a výuka prebieha kedykoľvek