Kurzy pre dospelých

Nezáväzné prihlásenie

 • Kurzy podľa Vašich predstáv

  Rozmýšľate už nejaký čas, že sa začnete učiť nemčinu alebo angličtinu? Alebo Vám je ľúto, že strácate dávno naučenú gramatiku a Vaša slovná zásoba je stále menšia? Už ste sa aj podujali chodiť na kurz, ale nevyhovovala Vám veľká skupina, nedostupnosť jazykovej školy, neprimeraný počet hodín a vysoká cena?

  Pre prihlásenie do kurzu vyplňte PRIHLÁŠKU, príp. nás kontaktujte mailom či telefonicky.
  Nepoznáte svoju jazykovú úroveň?

  Začiatočník/čka: je ten, kto sa už nemčinu/angličtinu niekedy učil, ale chce si ju zopakovať od začiatku. Vie predstaviť seba a iných, dokáže sa pýtať a odpovedať na základné otázky. Vie jednoducho reagovať v komunikácii za predpokladu, že človek, s ktorým sa rozpráva, hovorí pomaly a zrozumiteľne.
  Mierne pokročilý/á: rozumie vetám a často používaným frázam, ktoré sa týkajú blízkych tém (základné osobné a rodinné údaje, nakupovanie, zamestnanie, miesto, kde žije). Vie komunikovať v bežných situáciách a opísať jednoduché aspekty svojho života, okolia a priamych potrieb.

  V prípade záujmu o uzatvorený skupinový kurz pre dvoch, takýto kurz otvoríme, ak sa prihlásite spoločne.